Za veliki osmeh

Podmlađivanje lica

Vršimo podmlađivanje umreženim, apirogenim, resorbujućom hijaluronskom kiselinom u prethodno ispunjenom, graduisanom i sterilnom staklenom špricu.


Podmlađivanje lica se izvodi tako što se hijaluronska kiselina ubrizgava pod kožu sa ciljem otklanjanja ili smanjenja površnih i dubokih bora, povećava obim mekih tkiva (usne, oblik jagodica, obrazi), bolje daju okvirne konture lica (face contouring) ili u rekonstruktivne svrhe (depresija ožiljaka izazvanih aknama ili boginjama) i ne-hirurške rinoplastike.

REZULTATI I TRAJANJE

  • Rezultat je veoma prirodan i odmah vidljiv, stvarajući neposredni lifting efekat zahvaljujući viskoelastičnim i hidrofilnim osobinama koje omogućavaju da se ponovo stvori željeni oblik.
  • Efektivna, dugotrajna i bezbedna. Resorpcija se javlja postepeno tokom perioda od 6-8 meseci u zavisnosti od vrste materijala koji se koristi. Tretman se može ponoviti bezbedno nakon što su efekti punioca znatno oslabljeni.

PREDNOSTI

  • Visokokvalitetni sastav: hijaluronske kiseline koje se koristi je vrlo stabilna. Potiče od uspostavljenog postupka zasnovanog na bio-fermentaciji od strane nepatogenog, biotehnološki izvedenog mikrobnog soja. Sirovine životinjskog porekla se ne koriste i organski rastvarači su eliminisani u svim fazama.
  • Garancija bezbednosti: velike čistoće, vrlo niske koncentracije nukleinskih kiselina i proteina.
  • Inovativni proces proizvodnje: proizvodni sistem razvijen za garancija sterilnosti punioca kroz potpunu aseptičnost preparata, čime se izbegava proces degradacije koja je tipična za konvencionalnu terminalnu sterilizaciju toplotom. Ovo osigurava veću stabilnost, očuvanje fizičko-hemijskih osobina aktivne supstance i trajanje tretmana tokom vremena.

Copyright © Maleš Dent 2017. All rights reserved.