Za novi osmeh

Oralna hirurgija i Implantologija

Oralna hirurgija je velika grana stomatologije i ona obuhvata niz rutinskih i komplikovanih hirurških intervencija.
Najčešće intervencije su vađenje zuba i apikotomija.


Ekstrakcija zuba

Ako je zub slomljen ili oštećen, vaš stomatolog će ga pokušati porpaviti punjenjem, krunom ili drugim tretmanom. Ali kad postoji preveliko oštećenje na zubu koje treba popraviti, zub se mora izvući – ili ukloniti – iz čašice u kosti.

Postoje dva tipa ekstrakcija:

  • Jednostavna ekstrakcija – Ovaj postupak se izvodi na zubu koji se može videti u ustima. Za jednostavnu ekstrakciju stomatolog rasklima zub instrumentom koji se zove poluga. Nakon toga zubar koristi klješta za uklanjanje zuba.
  • Hirurška ekstrakcija – Ovo je složeniji postupak, koji se koristi ukolko se zub može slomiti na liniji desni ili nije izrastao. Oralni hirurg će napraviti mali rez u vašim desnima kako bi hirurški uklonio slomljeni zub ili umnjak.

Apikotomija

Ukoliko je kanal korena u prošlosti lečen i postane ponovo inficiran, to je često zbog problema u blizini vrha korena. U mnogim slučajevima, drugi tretman kanala korena razmatra se pre apikotomije. Uz napretke u tehnologiji, stomatolozi često mogu otkriti druge kanale koji nisu adekvatno tretirani. U tom slučaju, možda će moći ukloniti infekciju čisteći drugi kanal korena koji je ostao neobrađen tokom prošle intervencije. To će izbeći potrebu za apikotomijom.
Apikotomija se obavlja tek nakon što je zub imao barem jedan postupak lečenja kanala korena, a ponovna obrada nije bila uspešna ili nije moguća. Na primer, ponovna obrada često nije dobra opcija kada zub ima krunu ili je deo mosta. Ponovna obrada kanala korena zahtevala bi rezanje kroz krunu ili most. To bi moglo uništiti ili oslabiti krunu ili most. Apikotomija se često razmatra u ovakvoj situaciji.
Apikotomija nije isto što i resekcija korena. U resekciji korena uklanja se ceo koren, a ne samo vrh.

Implanti

Zubni implanti su metalni kočići koji su hirurški postavljeni u kost ispod vaših desni. Kada se postave, oni omogućavaju postavljanje protetskih radova na njih.

Zbog toga što se implanti spoje sa vilicom, oni pružaju stabilnu podršku za veštačke zube. Proteze i mostovi montirani na implantima ne klize i ne pomeraju se u ustima – što je posebno važno kada se jede i govori. Ovo pomaže da proteze i mostovi – kao i pojedinačne krune postavljene preko implanata – odaju prirodniji osećaj od konvencionalnih mostova i proteza.


Copyright © Maleš Dent 2017. All rights reserved.