Pre i posle

Galerija stomatoloških intervencija

Ovde možete videti primere naših radova. Uzmite u obzir da je svaki slučaj jedinstven i da bi trebalo obaviti konsultaciju sa nama pre planiranja svake intervencije.


Privremene Fasete
Metalokeramički Most
Metalokeramičke krune
Privremeni Most Nakon Ekstrakcije Zuba
Metalokeramičke Krune
Metalokeramički Most
Metalokeramički Most
Metalokeramički Most
Metalokeramička Kruna
Metalokeramički Most
Helio Nadogradnja
Bezmetalna Kruna
Korekcija usne
Metalokeramički Most
Metalokeramički Most
Metalokeramičke Krune

Copyright © Maleš Dent 2017. All rights reserved.