Pre i posle

Galerija stomatoloških intervencija

Ovde možete videti primere naših radova. Uzmite u obzir da je svaki slučaj jedinstven i da bi trebalo obaviti konsultaciju sa nama pre planiranja svake intervencije.


Metalokeramičke Krune
Metalokeramički Most
Metalokeramički Most
Metalokeramički Most
Metalokeramički Most
Metalokeramički Most
Bezmetalna Kruna
Korekcija usne
Helio Nadogradnja
Metalokeramička Kruna
Metalokeramičke Krune
Metalokeramički Most
Metalokeramički Most
Privremeni Most Nakon Ekstrakcije Zuba
Privremene Fasete
Metalokeramičke krune

Copyright © Maleš Dent 2017. All rights reserved.